Geschiedenis
Geschiedenis

De huidige boerderij "Nieuw Navis" werd in vroeger eeuwen het "Navisstedeke" genoemd. De naam van de boerderij verwijst naar de vroegere bewoners. Vanaf 1675 woonden en werkten er op deze boerderij mensen die Naves of Navis heetten.Tijdens de oorlog van 1940-1945 wordt Nieuw Navis geheel door brand verwoest. Op 16 september 1942 komen er tijdens luchtgevechten fosforbommen op de boerderij terecht. Gelukkig doen zich er die nacht geen persoonlijke ongelukken voor. Na de oorlog wordt de boerderij herbouwd in het kader van de wederopbouw. Deze boerderijen zijn nu nog steeds te herkennen aan hun specifieke kenmerken. Bijvoorbeeld de stenen zolders, gemaakt van perfora elementen, holle bouwstenen versterkt met betonijzer en beton. Dit vanwege het gebrek aan hout als bouwmateriaal.

Tot in de jaren '70 van de vorige eeuw wordt er een gemengd boerenbedrijf uitgeoefend met akkerbouw, melkvee, varkens en kippen. In 1983 komt de boerderij in handen van Henk Wensink, achterkleinzoon van Arend -Jan Wensink. In 1995 verbouwt hij, samen met zijn vrouw Ina, het bedrijfsgedeelte tot een vakantieverblijf. Hun dochter Sandra Ouwersloot met haar man Bas hebben dit prachtige bedrijf zomer 2009 overgenomen.